Odborné poradenství

Společně budujeme silnější budoucnost

Ceník

Ceník paušálních služeb za vedení účetnictví a daňové evidence

 

Minimální měsíční paušál za zpracování daňové evidence začínající
 (do 5 dokladů)

500,- Kč

Minimální měsíční paušál za zpracování daňové evidence
 (zahrnuje prvních 30 položek peněžního deníku)

1.000,- Kč

každá další položka

15,- Kč

Minimální měsíční paušál za zpracování podvojného účetnictví začínající
 - do 5 dokladů

1000,- Kč

Minimální měsíční paušál za zpracování podvojného účetnictví
 - zahrnuje prvních 30 položek účetního deníku

1.500,- Kč

- každá další položka

30,- Kč

Jednorázové zpracování účetnictví
 (zahrnuje prvních 50 položek účetního deníku)

Od 2.000,- Kč

každá další položka – v případě neplátce DPH

25,- Kč

Ceny účetnictví - jednotlivé účetní úkony (mimo paušál)

Daně

Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob  
 (pouze příjmy ze závislé činnosti – zaměstnanci)

500,- Kč

Přiznání k Dani z příjmu fyzických osob  

- pro OSVČ - včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění

od 1800,- Kč

- bez přehledů na pojistné

od 1300,- Kč

Zpracování účetní závěrky   
 (zahrnuje Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a Přílohu)

od 2000,- Kč

Přiznání k Dani z přijmu právnických osob

od 2000,- Kč

Přiznání k Dani z přidané hodnoty a Kontrolní hlášení  

800,- Kč

Dodatečné přiznání k DPH nebo KH      
 (jednotlivé podání)

400,- Kč

Souhrnné hlášení  
 (za každé podání)

300,- Kč

Přiznání k Silniční dani  
 (do tří vozidel)

500,- Kč

- každé další vozidlo

100,- Kč

Přiznání k Dani z nemovitosti

od 1200,- Kč

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

500,- Kč

Vyúčtování daně vybírané srážkou                                                              

300,- Kč

Registrace

Registrace k daním                                                
   
(registrace k dani z příjmu, silniční dani, závislá činnost, srážková daň)
 nebo změna registračních údajů

300 Kč

Registrace k DPH
 (při překročení obratu)

od 2000 Kč

Registrace k DPH
 (dobrovolná – záleží na náročnosti)

od 3500 Kč

Registrace na PSSZ

200 Kč

Registrace na ZP

200 Kč

Mzdová agenda

Zpracování mzdy zaměstnance – HPP, DPČ  
 (1 zaměstnanec za 1 měsíc)

300,- Kč

- pouze 1 zaměstnanec za měsíc

500,- Kč

Zpracování mzdy zaměstnance – DPP 
 (1 zaměstnanec za 1 měsíc)

150,- Kč

Exekuce zaměstnance   
 - za každou jednotlivou exekuci

100,- Kč

Nástup zaměstnance 
 (přihláška na PSSZ, ZP)

350,- Kč

Ostatní

Zastupování na úřadech
 (FÚ, PSSZ, zdravotní pojišťovny atd.)

600,- Kč/ hod.

Účetní poradenství, konzultace                        

600,- Kč/ hod.

Sepsání žádosti, reakce na výzvu                      

400,- Kč

Konzultace                

850,- Kč/ hod.

 


Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPHSpolečně budujeme silnější budoucnost